Ocena brak

Dystrybucyjne punkty okablowania

Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013

Dystrybucyjne punkty okablowania - aktywne węzły rozprowadzające drzewiastej infrastruktury okablowania budynkowego i kampusowego, stosowane w systemach okablowania strukturalnego. Hierarchia dystrybucyjnych punktów okablowania budynków inteligentnych obejmuje:

  • kampusowy punkt dystrybucyjny (CPD) - zwykle będący równocześnie centralnym punktem sieci lokalnej, w którym zbiegają się wszystkie połączenia międzybudynkowe i zewnętrzne przyłącza telekomunikacyjne MAN i WAN o wysokiej przepływności. Okablowanie kampusowe łączy torami światłowodowymi punkt dystrybucyjny CPD z wieloma budynkowymi punktami dystrybucji;

  • budynkowy punkt dystrybucyjny (BPD) - lokowany w bezpośrednim sąsiedztwie farmy serwerów przedsiębiorstwa lub budynku. Punkt dystrybucyjny BPD jest także miejscem krosowania wszelkich połączeń wielokondygnacyjnego okablowania pionowego;

  • kondygnacyjne punkty dystrybucji (KPD) umieszczane na kolejnych piętrach wielokondygnacyjnego budynku - koncentrujące w sobie okablowanie poziome oraz podstawowe i rezerwowe okablowanie pionowe. W okablowaniu pionowym i poziomym stosuje się zarówno 4-parowe, miedziane kable skrętkowe (UTP, FTP, STP lub SFTP), jak też wie- loparowe kable miedziane dla telefonii i światłowodowe dla sieci komputerowej.

Podobne prace

Do góry