Ocena brak

Dystrybucja

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Przemieszczanie produktów z miejsc ich wytworzenia i sprzedaży do miejsc ich konsumpcyjnego lub produkcyjnego użytkowania. Dystrybucję określa się jako działalność zorientowaną na zaspakajanie potrzeb nabywców i zapewnienie zysków przedsiębiorstwu.

Osiągnięcie wysokiej jakości dystrybucji zależy od:

- rozpoznania potrzeb i wymagań każdego rodzaju nabywców,

- przewidywania wysokości popytu,

- krótkiego okresu wprowadzania produktu na rynek i szybkiego osiągania fazy wzrostu sprzedaży,

- szybkiego realizowania zamówień klientów,

- doboru sprawnych i efektywnych kanałów dystrybucji.We współczesnej gospodarce, większość producentów nie sprzedaje swoich produktów bezpośrednio użytkownikom. Samo wytworzenie produktów ( nawet najlepszej jakości ) nie będzie nigdy źródłem sukcesu, towar musi odbyć „ drogę „ do nabywcy.

Wyróżniamy drogi – odległości:

- przestrzenna – dany produkt przy użyciu różnych środków transportu trafia do miejsca w którym jest zapotrzebowanie czyli klient, który zamierza go kupić.

- czasowa – wynika z faktu istnienia różnic między czasem wytworzenia a czasem nabycia przez konsumenta.

- asortymentowa – umożliwia klientowi wybór danego produktu pochodzących od różnych producentów.

- ilościowy wymiar odległości – wytwarzany produkt jest masowo, który jest odsprzedawany do handlowców hurtowych Ci z kolei odsprzedają sprzedawcom detalicznym, którzy zaspakajają potrzeby nabywców w ilościach zgodnych z oczekiwaniami.

Podobne prace

Do góry