Ocena brak

Dysponenci środków budżetowych i ich rodzaje

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Dysponenci środków budżetowych to jedn. org. upoważnione do dokonywania wydatków budżetowych i Ew. zasilania w środki budżet. podległych sobie jednostek

dysponenci I stopnia (główni) są to jedn. organ. dla których w budżecie państwa ustalono odrębną część budżetową:

*otrzymują środki bezpośrednio z budżetu,

* dokonują wydatków na podstawie swoich planów finansowych,

* zasilają w środki budżetowe dysponentów niższego rzędu.

Dysponenci II stopnia :

*otrzymują śr. budż. od dysponentów wyższego albo równego sobie rzędu,

*dokonują wydatków na podstawie swoich planów finansowych,

*zasilają w środki budżetowe dysponentów niższego albo równego rzędu.

Dysponenci III stopnia (ostateczni)

*otrzymują środki budżetowe od dysponentów wyższego rzędu,

*dokonują wydatków na podstawie swoich planów finansowych,

*nie mają prawa do dalszego przekazywania środków budżetowych.

Podobne prace

Do góry