Ocena brak

Dysmelia

Autor /olega Dodano /03.01.2013

dysmelia; defekt dotyczący embrio­nalnego rozwoju kończyn, przejawia­jący się pod wpływem rozmaitych czynników uszkadzających. Czynniki te działają uszkadzająco od czwartego do szóstego tygodnia ciąży, wtedy gdy zachodzi proces tworzenia się kończyn. Do czynników tych należy niedobór tlenu, promieniowanie, a także przyj­mowanie niektórych uszkadzających embrion środków farmakologicznych. W ostatnich dziesiątkach lat wzrost przypadków dzieci z d. związany był z przyjmowaniem przez matki w okresie ciąży środków neuroleptycz-nych, m. in. talidomidu. Wczesna re­habilitacja i odpowiednie protezy po­zwalają zmniejszyć ujemne następstwa tego typu wad wrodzonych u dzieci.

Do góry