Ocena brak

Dyskryminacja społeczna i deklasacja

Autor /Abel Dodano /15.09.2011

Dyskryminacja to nierówne, negatywne traktowanie konkretnych jednostek albo grup społecznych przez odmawianie im udziału w prawach, przywilejach, prestiżu czy władzy; oparte jedynie na nieprzychylnym nastawieniu i uprzedzeniach ze względu na pewne ich rzeczywiste lub domniemane cechy np.: przynależność klasową, rasę itd. Dyskryminacja może się dokonywać za pośrednictwem oficjalnych instytucji danej grupy czy społeczeństwa (dyskryminacja instytucjonalna) oraz mieć różne wymiary:

  • dyskryminacja ekonomiczna – niemożność zajmowania pewnych stanowisk, uprawiania niektórych zawodów, czy korzystania z opieki społecznej

  • dyskryminacja etniczna – ze względu na przynależność etniczną bądź narodowościową

  • dyskryminacja rasowa – ze względu na rasę

  • dyskryminacja polityczna – odmawianie równych praw uczestnictwa w życiu politycznym np.: prawa głosu

Dyskryminacja ze względu na przynależność klasową może prowadzić do deklasacji. Jest to obniżenie pozycji jednostek lub grup społecznych w strukturze klasowej społeczeństwa związane ze zubożeniem , osłabieniem prestiżu społecznego lub radykalną zmianą całych struktur społecznych wywołaną zmianami ustrojowymi.

Podobne prace

Do góry