Ocena brak

Dyrektywy bankowe Unii Europejskiej i ich wpływ na kierunki zmian w polskim prawie bankowym

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Dyrektywy są to wytyczne (głównie Komisji oraz Rady Ministrów Unii Europejskiej). Wyznaczają państwom członkowskim cele pozostawiając wybór form i środków ich realizacji. Ustawodawca jest obowiązany wkomponować je w swój system prawny w wyznaczonym terminie.

Dyrektywy są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Polska przed intergracją z Unią Europejską podjęła prace na rzecz harmonizacji (zbliżania) obowiązującego oraz przyszłego ustawodawstwa Polski do standardów ustawodawstwa UE. Procesem tym objęto wiele obszarów, w tym szczególnie ustawodawstwo bankowe.

Dyrektywy są głównymi instrumentami harmonizacji, co wynika z celu, którym jest jedynie harmonizowanie. Chodzi o harmonizacje, a nie integracje regulacji prawnych.

Przykłady dyrektyw wprowadzonych do polskiego systemu:

1)zasad licencjonowania działalności banków

2)wymagań w zakresie kapitału założycielskiego banku

3)wysokości i struktury funduszy własnych

4)zasad koncentracji wierzytelności banku

5)współczynnika wypłacalności

6)przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania brudnych pieniędzy,

7)systemów gwarantowania depozytów złożonych w bankach

8)postępowania w dokonywaniu płatności elektronicznych

9)zasad wykonywania nadzoru bankowego

Podobne prace

Do góry