Ocena brak

Dyplomacja Prewencyjna

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

To zapobieganie powstawaniu sporów w przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów mogących stać się ich źródłem. Występuje ona głównie w sferze wojskowej ( traktaty rozbrojeniowe itp.) i ludzkiej ( prawa człowieka, swobody, rządy prawa ). Dyplomacja prew.

Jest to szybka reakcja na zaistniałą niebezpieczną sytuację. % Srodków dyplomacji prewencyjnej ; środki budowy zaufania, wczesne ostrzeganie, tworzenie stref zdemilitaryzowanych, gromadzenie informacji oraz wyprzedzające rozmieszczenie sił pokojowych.

Podobne prace

Do góry