Ocena brak

DYNÓW

Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012

Parafia i dekanat w diecezji przemyskiej. Wieś wzmiankowana 1425, miała prawa miejskie 1434-1919 i od 1947.

Kościół parafialny św. Wawrzyńca istniał od pocz. XV w.; 1431 utworzono przy nim szkołę (1431-1516 na Akademii Krak. studiowało 12 osób z D.); za powiększone 1462 przez Małgorzatę z Kmitów uposażenie kościoła proboszcz miał obowiązek utrzymywania 4 wikariuszy w celu codziennego odprawiania mszy i śpiewania oficjum o NMP; 1604-17 z fundacji Katarzyny Wapowskiej i syna Stanisława wzniesiono murowany kościół późnorenesansowy, orientowany, jednonawowy z prezbiterium zamkniętym 3-bocznie, o sklepieniu kolebkowym z lunetami o dekoracji późnorenesansowej i 2 kopułowymi kaplicami; 1891-94 restaurowano go, a 1969 polichromię figuralną wykonał Stanisław Szmuc;

ma 2 kamienne późnorenesansowe portale, ołtarz główny późnobarokowy z końca XVIII w., barokowy obraz MB z Dzieciątkiem, zw. MB Dynowską z XVII w. (przemalowany) i renesansowe epitafium inskrypcyjne Stanisława Wapowskiego z 1540; barokowa brama cmentarna z XVII w. w typie łuku triumfalnego ma oryginalną dekorację rzeźbiarską.

W XV w. założono w D. szpital par., a 1593 do prepozytury kościółka szpitalnego Zwiastowania NMP przyłączono par. w Lubnie; ponadto w D. był kościół Św. Krzyża (za miastem) i cerkiew unicka św. Jerzego. Dekanat D., powstały w końcu XVI w., ma 11 parafii (Dylągowa, D., Harta, Hłudno, Lubno, Nozdrzec, Siedliska, Szklary, Ulanica, Ujazdy, Wesoła).

 

SGKP II 255-256; B. Jaśkiewicz, D. do początków XVI stulecia, RPrz 9 (1957) z. 1, 25-62; tenie. Zarys dziejów D., w: Sześć wieków Brzozowa. Księga pamiątkowa, Brzozów 1959, 61-75; A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach ¡340-1650, Wr 1962, 98-102; MPT II 349-350; KZSP XIII z. 2, 30-36.

Podobne prace

Do góry