Ocena brak

Dynamika osobowości (źródła energii) w interpretacji Sullivana

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Sullivan ujmuje osobowość jako system energetyczny, którego zasadnicze działanie polega na czynnościach redukujących napięcie. Opiera się na koncepcji organizmu pojmowanego jako system napięć, który teoretycznie może wahać się pomiędzy absolutnym odprężeniem - euforią a absolutnym napięciem, którego przykładem jest skrajne przerażenie.

Są dwa gł. źródła napięć:

  1. potrzeby organizmu – fizjologiczne: głód, pragnienie –ogólne, albo specyficzne powiązane z pewną sferą ciała np. potrzeba ssania u niemowląt.

Układają się one w sposób hierarchiczny, najpierw muszą być zaspokojone te z niższych szczebli aby można było zaspokoić te wyższe. Rezultatem redukcji potrzeby jest uczucie zadowolenia. Najczęstszym następstwem niezaspokojenia potrzeby jest apatia , która powoduje ogólne obniżenie napięć.

      2.  lęk – jest odczuciem napięcia wynikającego z rzeczywistego lub wyobrażonego zagrożenia bezpieczeństwa danej osoby. Zmniejsza on efektywność zaspokajania potrzeb, zaburza stosunki interpersonalnej powoduje zakłócenie myślenia. Intensywność zależy od powagi zagrożenia i od skuteczności operacji ochronnych, którymi dysponuje dana osoba. Silny lęk powoduje zaburzenia, a nawet amnezję. Natomiast lęk o mniejszym nasileniu może dostarczać informacji.

Energia podlega transformacji przy wykonywaniu pracy. Praca mogą być:

Celem tych zewnętrznych i wewnętrznych czynności jest redukcja napięcia. Są one w dużej mierze uwarunkowane przez otoczenie, w którym wychowywana jest, żyje jednostka. Człowiek uczy się zachowań w wyniku interakcji z ludźmi, a nie dlatego, ze wyposażona jest w wewnętrzne imperatywy skłaniające ją do podjęcia pewnego rodzaju działań.

Podobne prace

Do góry