Ocena brak

Dymisja Rady Ministrów

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Sejm ma możliwość zakończenia działalności rządu poprzez spowodowanie jego ustąpienia. Prezes RM obowiązany jest do złożenia dymisji rządu: na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego sejmu, oraz w przypadku wyrażenia RM wotum nieufności, nie uchylenia wotum zaufania dla rządu, rezygnacji prezesa RM. Prezydent przyjmuje dymisję RM i powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego rządu, ale może również odmówić przyjęcia dymisji.

W razie przyjęcia dymisji rządu przez Prezydenta dymisję składają też sekretarze i podsekretarze stanu oraz wojewodowie i wicewojewodowie. O przyjęciu ich dymisji rozstrzyga Prezes RM w ciągu 3 miesięcy od dnia powołania nowego gabinetu. Skutek złożenia dymisji wywołuje śmierć premiera.

Podobne prace

Do góry