Ocena brak

Dylematy globalnego systemu praw człowieka

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Badacze starając się znaleźć przyczyny różnic tych decyzji, wskazują na różne powody, z których dwa wydają się szczególnie ważne. Pierwszy, to, że prawa ogólne, fundamentalne są formułowane w sposób nie dość dokładny, precyzyjny, co powoduje różne interpretacje zwłaszcza z uwagi na określanie ich w tenninaen wartościujących.

Drugi powód to możliwość pojawienia się sytuacji i spraw, w których dwa prawa człowieka pozostają ze sobą w konflikcie i nic jest możliwe zapewnienie całkowitej ochrony jednemu z praw bez uczynienia drugiego nieefektywnym .Trzeba zaznaczyć, że można jednak spotkać się z poglądami, że ta ogólnikowość i wartościując charakter w formułowaniu praw człowieka nie zawsze są niekorzystne, stwarzają bowiem możliwość większej efektywności wydawanych decyzji przez dostosowanie ich do nowych zmian i potrzeb.

Zaznacza się wyraźna tendencja do regionalizacji praw człowieka, co wyraża się w wydawaniu konwencji wspólnych dla różnych krajów lub regionów, jak i w powoływaniu do życia odpowiednich komisji. Może to być interpretowane jako wyraz umacniania się ogólnej akceptacji idei praw człowieka i unifikacji ich ochrony. Bardzo często jednak wyraża przeświadczenie o konieczności dostosowania tych praw do kulturowych i politycznych uwarunkowań, co z. kolei może budzić wątpliwości i niepokój, że ta regionalizacja praw człowieka może przynieść ich zróżnicowanie, niebezpieczne z punktu widzenia uniwersalistycznego podejścia i zunifikowanej działalności skierowanej na prewencyjną ochronę, a także i obronę praw człowieka. 

Podobne prace

Do góry