Ocena brak

DYKTATOR. Prolog i cztery akty z krwawych dni 1863 r.

Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012

DYKTATOR. Prolog i cztery akty z krwawych dni 1863 r., dramat Jerzego Żuławskiego, wyd. i wyst. we Lwowie 1903. Dramatopisarski debiut Żuławskiego, napisany w celu uczczenia czterdziestej rocznicy powstania styczniowego. Przedstawia dzieje krótkiego udziału M. Langiewicza w powstaniu, okres jego dyktatury i ucieczkę wodza z pola walki. Stanowi odheroizowane studium bohatera, którego ambicje zostały ukazane na tle bezinteresownej ofiarności narodu. Niemal nauk. pedanteria w przedstawieniu wydarzeń hist. osłabiła napięcie dram. utworu, sprawiając zarazem, że D. ma jedynie charakter udramatyzowanej kroniki historycznej.

H. KARWACKA O „D. "Jerzego Żuławskiego, Zesz. Nauk. UŁz. 36 (1964); R. TABORSKI O „D." Jerzego Żuławskiego, w: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego, W. 1964; A. OKOŃSKA Dramaty Jerzego Żuławskiego, „Przegl. Hum." 1975 nr 1.

Helena Karwacka

Podobne prace

Do góry