Ocena brak

Dyfuzja kulturowa

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Dyfuzja kulturowa - służy do opisu i konceptualizacji zmian zachodzących w kulturze. Słowo dyfuzja oznacza przestrzenne rozchodzenie się lub przenoszenie się elementów kultury (cech, instytucji, wzorów, wątków, tematów) w drodze zapożyczania. Jest dziś pojmowane jako zjawisko oczywiste wynikające z faktu uczenia się kultury i przekazywania jej na drodze pozabiologicznej

Dyfuzja kulturowa - proces przenikania elementów jednej kultury do innej, poprzez mechanizm zapożyczania, np. wyrażeń językowych, zwyczajów, w wyniku czego zmieniać może się system wartości tej pierwszej. Możliwa jest m.in. dzięki bezpośredniemu kontaktowi, migracjom, mediom czy wymianie hadlowej. W ujęciu dyfuzjonistów kultura kształtuje się przede wszystkim poprzez przenikanie się elementów kulturowych społeczeństw żyjących w bezpośredniej styczności.

Etapy:

 1. przedstawienie nowego elementu

 2. przyjęcie go przez społeczeństwo

 3. zespolenie z własną kulturą

Warunki przyjęcia:

 1. użyteczność

 2. zgodność z istniejącą kulturą

 3. prestiż społeczeństwa przekazującego

 4. prestiż jednostki przekazującej

Łatwe do przekazania są techniki życia codziennego, nie są natomiast przekazywane skojarzenia i reakcje podświadome. W wyniku nadmiernej dyfuzji może dojść do akulturacji.

Rodzaje dyfuzji:

 1. bezpośrednia - zachodzi gdy elementy kultury dawców są bezpośrednio przekazywane biorcom

 2. pośrednia -odbywa się za pomocą reprezentantów trzeciej kultury

 3. zamierzona - efekt motywacji żywiołowych

 4. niezamierzona - wynik presji kultury przekazującej

 5. prosta - przekazany zostaje wyrwany samodzielny element

 6. przekazany zostaje kompleks elementów

 7. połączona - kompleks zjawisk funkcjonalnie powiązanych

 8. bodźcowa - niefunkcjonalnie połączony zbiór elementów

Podobne prace

Do góry