Ocena brak

DYFUZJA KULTUR I DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO ISTOTNE CZYNNIKI ROZWOJU

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Przyspieszony rozwój społeczeństwa następuje dzięki przenikaniu kultur czyli dyfuzji. W dziejach ludzkości mamy sporo przykładów przyspieszonego rozwoju społ. dzięki dyfuzji, najważniejszych wynalazków i osiągnięć technologicznych. Z kraju cywilizacyjnie wysoko rozwiniętego do kraju o niskim poziomie rozwoju. Przepływ innowacji przybliża do siebie społ. zróżnicowane cywilizacyjnie, kulturowo, politycznie. Są też społ. które usilnie pragną zachować swą identyczność. Są zacofane sztywne, skostniałe blokując przepływ obcego nowatorstwa.  

Dziedzictwo kulturowe obejmuje nie tylko przekazywane przedmioty i wartości, ale też i dyspozycje do postaw wobec nich i towarzyszących im przeżyć. Stanowi kluczowy czynnik narodowotwórczy i ma za zadanie podtrzymać kondycję w sytuacjach kryzysowych. Na dziedzictwo kulturowe każdej zbiorowości składa się przede wszystkim język, literatura narodowa, historia, religia, sztuka, tradycja, zwyczaje i obyczaje.

Podobne prace

Do góry