Ocena brak

Dyfuzja i jej rola w budowaniu kulturowości

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Dyfuzja – przestrzenne rozchodzenie się lub przenoszenie się elementów kultury (cech, instytucji, wzorów, wątków, tematów, obyczajów) w drodze zapożyczania.

Pojęcie dyfuzji może się czasem odnosić do procesu przenikania treści kulturowych z jednej warstwy czy klasy społecznej do drugiej, z jednej grupy w obrębie szerszej zbiorowości do innej (dyfuzja strukturalna).

Dyfuzja jest pojmowana jako zjawisko wynikające z uczenia się kultury.

Dyfuzja jest to przestrzenne bądź strukturalne przenoszenie się lub rozchodzenie elementów kultury. Dyfuzję rozumie się jako element uczenia się kultury i przekazywania jej na drodze pozabiologicznej. Zjawisko to prowadzi do zapożyczeń kulturowych, a w konsekwencji do zwiększenia podobieństw między kulturami.

Podobne prace

Do góry