Ocena brak

Dyferencjacja w pedagogice - PODZIAŁ PIONOWY (trójkąt – opis od dołu)

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

  1. P. empiryczna lub praktyczna – obserwuje, zbiera i bada całość doświadczeń wychowawczych od rodziców, nauczycieli, wychowawców itd.

  2. P. opisowa lub eksperymentalna – uwzględnia doświadczenia, bada eksperymentalnie prawa rządzące przebiegiem zjawisk biologicznych, psychologicznych lub kulturowych związanych z wychowaniem.

  3. P normatywna – na podstawie filozofii człowieka (antropologii). Aksjologii i teorii kultury bada naturę człowieka, wytwory jego kultury i na tym tle ustala wartości, ideały, cele, normy, którymi powinno się kierować wychowanie.

  4. P. teoretyczna czyli ogólna – dział najważniejszy, opierając się na materiale empirycznym, eksperymentalnym i opisowym dąży do stosowania jednolitej teorii wszechstronnego rozwoju.

Do góry