Ocena brak

Dyferencjacja w pedagogice - KRYTERIA PODZIAŁU WG. S. KAWULI

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

  1. K. celów działalności wychowawczej (dydaktyka i teoria wychowania)

  2. K. metodologiczne (p. ogólna, społeczna)

  3. K. instytucjonalne (p. szkolna, przedszkolna, szkoły wyższej, wojskowa)

  4. K rozwojowe ( p. okresu żłobkowego, wczesnoszkolnego, dzieci i młodzieży, andragogika)

  5. K. rodzaju działalności (p. obronna, rekreacji, kultury, sportu, pracy, zdrowia, czasu wolnego)

  6. K. dewiacji i defektów rozwojowych (oligofreno-, tyflo-, surdopedagogika, p. resocjalizacyjna, penitencjarna, rewalidacyjna)

  7. K. problemowe (historia oświaty, pedagogika porównawcza, polityka oświatowa, kształcenie zawodowe)

Podobne prace

Do góry