Ocena brak

Dyferencjacja w pedagogice - KLASYFIKACJA PODZIAŁU SUBDYSCYPLIN PEDAGOGICZNYCH WG PAN

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

1) Podstawowe dyscypliny pedagogiczne

- Pedagogika ogólna

- Historia oświaty i wychowania oraz doktryn pedagogicznych

- Teoria wychowania

- Dydaktyka

2) Szczegółowe dyscypliny pedagogiczne (wyznaczone linią rozwoju człowieka)

- Pedagogika rodziny

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- Pedagogika szkolna

- Pedagogika szkoły wyższej

- Pedagogika dorosłych

- Pedagogika specjalna

- Teoria kształcenia równoległego

- Teoria kształcenia ustawicznego

- Pedagogika ludzi starych

3) Dyscypliny pedagogiczne odpowiadające głównym obszarom działalności człowieka

- Pedagogika społeczna

- Pedagogika kultury

- Pedagogika pracy

- Pedagogika zdrowia

- Teoria wychowania technicznego

- Teoria wychowania obronnego

- Pedagogika czasu wolnego i rekreacji

4) Dyscypliny pomocnicze i z pogranicza

- Pedagogika porównawcza

- Pedeutologia

- Polityka oświatowa

- Ekonomika oświaty

- Organizacja oświaty i wychowania

- Filozofia wychowania

- Psychologia wychowania

- Socjologia wychowania

- Biologia wychowania

- Informatyka i cybernetyka edukacyjna

Podobne prace

Do góry