Ocena brak

Dydaktyka jako jedna z podstawowych sub. Pedag.

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Dydaktyka - nauka o nauczaniu i uczeniu się, jest to system poprawnie uzasadnionych twierdzeń, hipotez dot.zjawisk zależności prawidłowości uczenia się i nauczania oraz przekształcania tych zjawisk przez człowieka.

Podobne prace

Do góry