Ocena brak

Dydaktyka deweyowska (progresywistyczna)

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

  • aktywny jest uczeń

  • jest to dydaktyka myślenia

  • dominuje wiedza użyteczna tzn potrzebna w życiu

  • zadawanie prac problemowych

  • ważne są umiejętności

Etapy myślenia wg John’a Dewey`a (rozwiązywanie problemów):

  • odczucie trudności

  • określenie, nazwanie trudności

  • wyszukiwanie pomysłu rozwiązania

  • formułowanie hipotezy

  • rozwiązywanie problemu

Podobne prace

Do góry