Ocena brak

Dwa sposoby planowania celów procesów

Autor /ufo Dodano /24.03.2011

  1. top - down (od góry do dołu) - wyprowadzenie celów procesów ze strategii i celów firmy (wyprowadzonych oczywiście z oczekiwań i wymagań klientów). Warunkiem jest posiadanie przez firmę aktualnych celów i strategii. Pożądane jest tu wykorzystanie strategicznej karty wyników (balanced scorecard), dla zrównoważonego przedstawienia bezpośrednich związków między celami procesów.

  2. bottom - up (od dołu do góry) - ustalenie celów za pomocą:

benchmarkingu (preferuje odniesienie zewnętrzne)

Porównuje procesy gospodarcze w naszym przedsiębiorstwie z podobnymi u mocnych konkurentów lub firmami best - in -class. Dane uzyskane w ten sposób powinno się zestawiać z wywiadem przeprowadzonym wśród klientów naszej firmy, aby uwzględnić ich preferencje oraz dodatkowo ze strategicznymi celami naszego przedsiębiorstwa.

  • analizy problemu

  • audytu procesu

  • analizy porównawczej w czasie

Te trzy kolejne sposoby preferują odniesienie do wnętrza firmy. Wskazują na potencjał poprawy, ale nie odnoszą się do klientów zewnętrznych. Dlatego pożądana jest: kombinacja różnych sposobów. A zatem w efekcie planowania dla każdego procesu i ustalonego parametru procesu, ustala się: cele procesu oraz mierniki oceny celów.

Podobne prace

Do góry