Ocena brak

Dwa pola magnesu

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Wszystkie magnesy mają jedną, podstawową cechę wspólną. Ich magnetyzm wydaje się koncentrować w dwóch obszarach - północ­nym i południowym danego magnesu, dlatego też używa się tych nazw do określenia pola magnetycznego: pole N (ang. north) i pole S (ang. south). Ta nazwa bierze się z faktu, że swobodny magnes (np. pływający w wodzie) zawsze obróci się polem N w kierunku północ­nego bieguna magnetycznego Ziemi, a polem S w kierunku południowego bieguna magne­tycznego Ziemi. Dlatego też kompas zawsze wskazuje północ. Oba pola magnesu przycią­gają nie namagnesowane przedmioty żelazne.
Jeśli natomiast zbliżymy do siebie dwa ma­gnesy, to pole N jednego magnesu będzie przyciągać pole S drugiego magnesu, nato­miast dwa pola N lub dwa pola S będą się wza­jemnie odpychały. W tym momencie może wydawać się dziwne, dlaczego kompas wska­zuje północ, kierując się polem N w stronę północnego bieguna Ziemi. Pole magnetyczne Ziemi na północy jest polem typu S i dlatego przyciąga (a nie odpycha) pole typu N kom­pasu.
Elektryczność i magnetyzm są ze sobą silnie związane, ale ten fakt znany jest nauce dopie­ro od 1819 r., kiedy to duński profesor fizyki Hans Oersted zademonstrował pewien ekspe­ryment.

Podobne prace

Do góry