Ocena brak

Dusznica bolesna

Autor /olega Dodano /03.01.2013

dusznica bolesna; dławica piersiowa; jest najczęstszą postacią -> choroby wieńcowej. Głównym objawem jest ból za mostkiem o charakterze dła­wiącym, ponadto ból może pojawić się w barku, szczęce lub nadbrzuszu. Występować może przy obciążeniach: wysiłkowym, emocjonalnym, termicz­nym, a ustępuje zwykle po ustaniu obciążenia. Bóle takie mogą pojawiać się okresowo lub tylko przy większych obciążeniach, bądź też przy obciąże­niach stosunkowo nieznacznych. Długotrwałe niedokrwienie mięśnia sercowego wiedzie do zmian o charak­terze zwyrodnieniowym, widocznych w obrazie ekg, wpływając na stan psychiczny i ograniczając sprawność chorego. D. b. często staje się przy­czyną inwalidztwa. W postępowaniu medycznym stosuje się środki farmakologiczne, zwalcza czynniki zagroże­nia, zmniejsza obciążenie pracą i in. D. b. może prowadzić do -» zawału serca.

Podobne prace

Do góry