Ocena brak

DÜSSELDORF

Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012

Miasto w zach. części RFN (stolica Nadrenii Pn.—Westfalii) oraz ośrodek polonijny.

D., zał. w XI w., otrzymał 1288 prawa miejskie; w powstałej 1767 w D. akademii sztuk pięknych studiowało wielu Polaków. Do zabytków sztuki sakr. należą kościoły — got. św. Lamberta z 1288-1394, św. Andrzeja Apostoła z 1622-29, Karmelitanek z 1712-16, Famy z 1734-37, ewang. Neanderkirche z 1683-87 oraz Kreuzherrenkirche z XV w. ; w Kunstmuseum znajduje się P.P. Rubensa Wniebowzięcie. Pierwsi Polacy przybyli do D. 1871; 1890 w rejéncji D. mieszkało ich ok. 5000, a 1912 ok. 10 700 (w mieście ok. 1600);

1879 założyli tu Tow. św. Rocha, 1898 chór Polonia, a na pocz. XX w. Tow. Czytelni Lud. i pol. bibliotekę pubi.; po I wojnie świat, zorganizowano w D. m.in. 3 oddziały Związku Polaków w Niemczech, 8 stowarzyszeń kośc. i Pol. Kat. Towarzystwo Szkolne z kursem języka pol. (1925); 1938 mieszkało w D. ok. 2500 Polaków.

Po II wojnie świat, polskie życie rei. zorganizowali ks. S. Dunikowski (1893-1969) i Jan Kubica SChr (1913-70); pol. sercanki prowadzą tu dom starców; 1950 reaktywowano Związek Polaków w Niemczech (1978 — 150 członków) i założono gromadę Związku Polaków „Zgoda" w RFN (1978 — 130 członków); pol. nabożeństwa odprawia się w kościele MB Różańcowej (dzielnica Wersten), a działalność polonijną prowadzi Kolpinghaus.

 

A. Wachowiak, Przewodnik informacyjny po Westfalii i Nadrenii, Wanne 1913, 48-49, 135; F. Lau, O. Most, Geschickte der Stadt D. I-II, D 1921 ; H.A. Lux, D., Deutsche Städtebaukunst, D 1925; Miody Polak w Niemczech (1935) nr 10, (1936) nr 5, 24(1938) nr 7-8; Die Stifts- und Pfarrkirche Sankt Lam-bertus zu D., Ra 1956; H. Weidenhaupt, Kleine Geschichte der Stadt D., D 1962 ; Polak w Niemczech 47(1969) — 50(1972) passim; Ogniwo 4(1970) — 12(1978) passim; A. Klapheck, Düsseldorf, Mn 1971; Leksykon Polactwa w Niemczech, Wr 1973, 178; J. Wróblewski, Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy Niemieckiej w tatach ¡843-¡939, O 1975, 333-344; W. Kucharski, Związek Polaków „Zgoda" w Republice Federalnej Niemiec, Lb 1976 (passim).

Podobne prace

Do góry