Ocena brak

DUPLIKACJA

Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013

W genetyce, pojęcie określające podwojenie materiału genetycznego w wyniku aberracji strukturalnej, prowadzącej do powstania dwóch jego kopii, np. jako wynik nierównego eros-sing-over w mejozie. Duplikacja może obejmować cały genom, poszczególne chromosomy, geny lub ich fragmenty.

Powstaje najczęściej na skutek translokacji (przemieszczenia), inwersji (odwrócenia) lub utworzenia tzw, izochromosomu. Wyróżniamy duplikacje proste (tandemowe) i odwrócone. Duplikowane sekwencje mogą ulec konwersji do tzw, pseudogenóvs (genów nieaktywnych) lub w toku ewolucji utrwalać się jako nowe, funkcjonalne geny (np. rodzina genów hemoglobin).

Podobne prace

Do góry