Ocena brak

DUNIŁOWICZE

Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012

Parafia i klasztor dominikanów w dekanacie nadwilejskim archidiecezji wileńskiej (Białoruska SRR).

Drewniany kościół par. Narodzenia NMP, wzmiankowany 1500, uposażył 1624 Jan Isajkowski; po pożarze 1890 wzniesiono 1894 za miastem kościół NMP z Góry Karmel i św. Michała Archanioła, który do 1929 był par., a nast. filialny. Joanna Elżbieta i Krzysztof Białłozorowie ufundowali 1683 dominikanom drewniany kościół Św. Trójcy z klasztorem, a po pożarze dominikanie wznieśli 1773 nowy, murowany; 1850 klasztor skasowano, a kościół zamieniono 1866 na cerkiew prawosł. ; zwrócony 1919 katolikom, od 1930 parafialny.

 

S. Barącz. Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, Lw 1861, II 343; SGKP II 226; J. Kurczewski. Biskupstwo wileńskie, Wl 1912 (passim); J.M. Giżycki. Wiadomości o dominikanach prowincji litewskiej, Kr 1917, 1 87-91; H. Gwiazda, Fundacje i fundatorzy klasztorów dominikańskich w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1648-1696. w; Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, Wwa 1975, I 607-645.

Do góry