Ocena brak

DUNICZ JAN JÓZEF

Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012

ur. 3 V 1910 we Lwowie, zm. 3 IV 1945 w obozie Dora (k. Nordhausen, NRD), Muzykolog.

Po studiach muz. w konserwatorium we Lwowie oraz polonistycznych i muzykologicznych na Uniw. Jana Kazimierza uzyskał 1937 doktorat na podstawie pracy Adam Jarzębski i jego ..Canzoni e concerti" (Lw 1938); 1934-39 był asystentem i 1936--39 stałym recenzentem w miesięczniku „Muzyka Polska"; brał udział w życiu kulturalnym Lwowa (zwł. muzycznym); 1939 został referentem do spraw szkolnictwa muz. w Ministerstwie WRiOP; podczas okupacji zajmował się tajnym nauczaniem i pracą nauk. w Warszawie; 1944 aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym.

Z zakresu pol. muzyki kośc. opublikował o Kasprze Pyrszyńskim i Jacku Szczurowskim art. Z badań nad muzyką polską XVIII wieku (Polski Rocznik Muzykologiczny 1(1935) 54-75, 2(1936) 122-139) oraz Pierwiastek narodowy w polskiej kolędzie (Muzyka Polska 4(1937) 552-556).

 

A. Chybiński, Dr Jan Józef D. (¡9101945), RuM 4(1948) z. 8, 1011; Cz.R. Halski, Grove II 806; T. Zalewski, Pół wieku wśród muzyków, Kr 1977, 1110,212-213.

Podobne prace

Do góry