Ocena brak

DUNAJOWCE

Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012

(do 1592 Dunajgród), Parafia w dekanacie uszyckim w diecezji kamienieckiej (Ukraińska SRR); prawa miejskie od 1592.

Kościół św. Michała z obrazem Matka Boża w ołtarzu głównym, zbudowany ok. 1639 z fundacji Stanisławskich i Koniec-polskich, odrestaurowano na pocz. XLX w., wznosząc w nim 1810 mauzoleum dla Krasińskich (właścicieli D.);

1751 rozpoczęto budowę zespołu klasztornego dla kapucynów z kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Stanisława Bpa; po kasacie zakonu 1832 kościół zamieniono na cerkiew prawosł., klasztor zaś na szkołę cerkiewną; pod koniec XIX w. był tu także zbór ewangelicki.

 

A. Rolle, Babka poety, w: Opowiadania historyczne, seria VII, Lw 1891, 261-266; M. Giżycki, Zniesione kościoły i klasztory przez rząd rosyjski w wieku XIX, NPS 1(1928) 268-269; Z. Gorlicki, Fratrum minor urn capuccinorum historia in provincia Rosslae vel VoUtynensi, ACap 45(1929) 293; Z. Obertyński, Boi Werden und Wirken der polnischen Kapuzinerprovinz vor der Teilung des Reiches 1680-1795, CF 8(1938) 357-359; MAChP I 1, 253.

Do góry