Ocena brak

DULLES ALLEN (1893-1969) - polityk

Autor /kolo Dodano /23.02.2011

Amerykański prawnik, po długiej działalności wywiadowczej w latach I wojny światowej, dyplomatycznej (w latach 1916-26) i adwokackiej, w grudniu 1941 r. rozpoczął pracę w wywiadzie. W listopadzie 1942 r. stanął na czele szwajcarskiego od­działu amerykańskiej organizacji wywiadowczej Biura Służb Strate­gicznych (Office of Strategie Servi-ces, *OSS) powołanej do życia w lipcu 1942 r. Jego głównym zada­niem było nawiązanie kontaktu z członkami opozycji antyhitlerow­skiej w Niemczech.

Na podstawie pełnomocnictwa prezydenta Stanów Zjednoczonych prowadził negocja­cje z wysłannikami Reichsfuhrera SS Heinricha * Himmlera w sprawie warunków zawarcia pokoju. Uczestniczył również w operacji „Sunrise", w której efekcie gen. SS Obergruppenfuhrer Karl Wolffpodpisał w końcu kwietnia 1945 r.kapitulację wojsk niemieckich weWłoszech. Po wojnie, w latach1953-61, kierował Centralną Agen­cją Wywiadowczą (CIA).

Podobne prace

Do góry