Ocena brak

DUCHOWOŚĆ I ŻYCIE

Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013

Charakterystyczną cechę tego okresu stanowią święci i błogosławieni, których życie starano się takżepóźniej poznać, a czyny naśladować. Niejeden z tego grona ludzi był mistykiem, niektórzy przyczynili siędo powstania nowych szkół duchowości chrześcijańskiej. Ascetyka kształtowała życie nie tylko kapłanówi mnichów, ale też wielu świeckich. Pobożność ogółu katolików opierała się na uczestnictwie w sakramentach,mając najczęściej charakter eucharystyczny i maryjny.

Rozbudowująca się pobożność barokowa nie chroniła katolików od psychozy czarów, występującej równieżu ewangelików. Nadal była duża liczba procesów o czary i palenia czarownic na stosach.Rozbudzone zamiłowanie do widowisk wpłynęło na rozwój teatru ze sztukami dramatycznymi, pełnymigrozy. Muzykę ujmowano w wielkie formy utworów polifonicznych.

W mniejszym stopniu niż w okresie renesansu mógł Kościół kształtować sztukę, choć nie zaniechał troskio budownictwo sakralne i świeckie, ani nie zaniedbał sprawowania mecenatu artystycznego. Po manieryzmienastąpił barok, który stał się nie tylko formą sztuki, lecz także stylem życia.

Podobne prace

Do góry