Ocena brak

Duchowny

Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012

Człowiek, któremu w Kościele powierzono jakiś urząd i związane z nim ściśle określone zo-bowiązania i uprawnienia ponad te, jakimi się cieszą ludzie świeccy, inne jednak niż te, jakie mają zakonnicy (por. CIC 232; CCEO 328). Człowiek świecki staje się duchownym z chwilą otrzymania święceń diakonatu.

Zob. laikat, tonsura, życie zakonne.

Podobne prace

Do góry