Ocena brak

DUCH ŚWIĘTY - ZAKONY i ZGROMADZENIA

Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012

Pod wezwaniem D.S. powstał w XII w. szpitalniczy Zakon D.S. (-» duchacy i -+ duchaczki), natomiast w okresie XVHI-XX w. wiele zgromadzeń zak. (m.in. duchacze), podejmujących różnorodne dzieła charytatywne (opieka nad dziećmi, starcami oraz chorymi w szpitalach, szkolnictwo) i pracę w krajach misyjnych:

° córki D.S. (białe siostry z Bretanii), Filles du Saint-Esprit (soeurs blanches de Bretagne), zał. 1706 w Plérin (dep. Côtes--du-Nord) przez J. Leudugera (1649-1722) przy współpracy M. Balavenne i R. Burel w celu wychowywania dziewcząt, opieki nad chorymi i starcami; zatwierdzone 1733 przez bpa Saint--Brieuc; zgrom, liczące 71 profesek zostało 1793 rozwiązane przez władze rewolucyjne, a większość sióstr rozproszona; przetrwały tylko 2 domy w Saint-Herblon (dep. Loire-Atlantique) i Saint-Pol-de-Lćon (dep. Finistère); po zatwierdzeniu 1810 przez franc, rząd konstytucje dostosowano 1814 do nowych warunków; ok. 1900 miało 1600 sióstr w 344 domach; wskutek antyzak. dekretów państw, z pocz. XX w. i skasowania 252 szkół prowadzonych przez nie, zmuszone zostały do emigracji; założyły 1901 domy w Belgii, 1902 w Holandii, Anglii i Stanach Zjedn.; 1936 osiedliły się w Mandżurii (skasowane 1951), 1954 w Kamerunie; mają również placówki w Irlandii, RFN, Kanadzie, Chile i Nigerii; 1960 uzyskały dekret pochwalny; prowadzą szkoły podstawowe i średnie, zajmują się też pracą katechet.; 1975 liczyły 3007 sióstr w 419 domach; dom gen. w Saint-Brieuc;

° siostry D.S., Schwestern vom Heiligen Geist, zał. 1857 w Marienhof (pod Koblencją) przez A.M. Hoelscher i F. de Lorenziego; 1910 uzyskały dekret pochwalny, a 1929 ostateczne zatwierdzenie konstytucji zak.; opiekują się sierotami oraz chorymi w szpitalach i w domach, przygotowują personel dla przedszkoli oraz dziewczęta do zajęć domowych; 1975 liczyły 465 członkiń w 29 domach; dom gen. w Koblencji;

° franciszkanki D.S., Soeurs Franciscaines du Saint-Esprit, zał. 1861 w Saint-Chinian (dep. Hérault) przez C. Baron za aprobatą bpa Montpellier w celu chrzęść, wychowania młodzieży; po uznaniu 1876 przez władze cywilne opiekowały się także chorymi i ubogimi; 1920 agregowane do kapucynów, otrzymały 1930 dekret pochwalny, a 1939 ostateczne zatwierdzenie Stolicy Apost.; poza Francją założyły domy w Hiszpanii (1914), Peru (1940), Zairze i Włoszech; 1972 liczyły 440 sióstr i 31 domów; dom gen. w Rzymie;

° dominikanki D.S., Domenicane dello Spirito Santo, zgrom, na prawie diec. powstałe wskutek ewolucji wspólnoty D.S., zał. 1872 we Florencji przez P.A. del Corona OP; przyjąwszy konstytucje II zakonu, zostały 1878 agregowane do dominikanów, a 1912 przeszły pod ich bezpośrednią jurysdykcję; 1971 przekształcone w odrębne zgrom., do którego przyłączono wówczas dominikanki klauzurowe z Borgo San Lorenzo, a 1972 z Car-bonii; prowadzą szkoły podstawowe i opiekują się starszymi kobietami; 1971 liczyły 36 profesek w 3 domach; dom gen. we Florencji;

° siostry D.S., Suore dello Spirito Santo, zał. 1877 w Ariano Irpino (Kampania) przez bpa F. Trotta i E.G. Arcucci; wywodzą się od benedyktynek kasyneńskich, które po kasacie 1866 przekształcono w zgrom, czynne; opiekują się dziećmi, prowadzą sierocińce i przytułki, pracują w szpitalach i domach dla psychicznie chorych; 1953 liczyły 120 członkiń i 17 domów we Włoszech; dom gen. w Ariano Irpino;

° siostry oblatki D.S. (Instytut św. Zyty), Suore Oblate dello Spirito Santo (Istituto di Santa Zita), zał. 1882 w Lukce przez Helenę Guerra w celu chrzęść. Wychowania ubogiej młodzieży; 1910 otrzymały dekret pochwalny, a 1923 ostateczne zatwierdzenie Stolicy Apost.; 1975 liczyły 255 członkiń w 31 domach; dom gen. w Rzymie;

° służebnice D.S. i Maryi Niepokalanej, Sisters Servants of the Holy Ghost and Mary Immaculate, zał. 1888 w San Antonio (stan Teksas) przez M.M. Healy Murphy w celu wychowywania ubogich dzieci indiańskich i murzyńskich; 1975, licząc 266 sióstr w 29 domach, prowadziły szkoły par. (1964 miały 40 szkół z 13 000 dzieci) w stanach Luizjana, Teksas i Missisipi, dom dla starców oraz ośrodek katechet.;

° służebniczki D.S., Dienaressen van de Heilige Geest, zał. 1889 w Steyl (Holandia) przez A. Janssena SVD oraz M. Stollenwerk i J. Stenmanns; dekret pochwalny otrzymały 1925, a ostateczne zatwierdzenie 1938; celem ich jest praca na misjach prowadzonych przez werbistów oraz utwierdzenie chrześcijaństwa na terenach szczególnie zagrożonych; prowadzą różnego typu szkoły, pracują w szpitalach i w duszpasterstwie; mają placówki w Europie (Czechosłowacja, Austria, RFN, Włochy, Anglia, Irlandia, Szwajcaria, Holandia, Hiszpania, Polska), Ameryce Pn. (Stany Zjedn.) i Pd. (Argentyna, Brazylia, Chile, Paragwaj), Afryce (Ghana), Azji (India, Indonezja, Tajwan, Japonia, Filipiny) i Australii (Papua—Nowa Gwinea); 1977 liczyły w 27 prowincjach zak. 4295 profesek i 95 nowicjuszek; dom gen. przeniesiono 1937' ze Steylu do Rzymu. W Polsce, zw. siostrami mis. lub werbistkami, założyły 1939 pierwszy dom dla pol. powołań zak. (zależny od prowincji austr.) w Rybniku (skasowany przez Niemców 1940);

obecny dom prowincjalny w Raciborzu, zał. 1921, przejęły 1945 siostry pol., a 1948 otworzyły tu nowicjat; po II wojnie świat, bezpośrednio podlegały zarządowi gen. w Rzymie; od 1959 stanowią tzw. regię pol. na prawach prow.; mają również domy w Nysie (1950), Pieniężnie (1959), Wąwelnie k. Opola (1961), Chludowie k. Poznania (1962), Wesołej k. Warszawy (1974); 1967-77 wyjechało z Polski na misje 30 sióstr; 1977 liczyły 81 profesek oraz 14 nowicjuszek;

° siostry D.S., Sisters of the Holy Ghost, zgrom, na prawie diec., zał. 1890 w Rzymie przez B.T. Finatowicz (1861-1936), początkowo pod nazwą sióstr Najśw. Sakramentu, dla działalności mis. w Rosji; 1900 rozpoczęły pracę w Stanach Zjedn. (w pol. seminarium w Detroit, nast. w Orchard Lake); 1911 założyły dom w Donora (Pensylwania), a 1922 w Cleveland (Ohio), gdzie prowadziły sierociniec dla pol. dzieci; zajmują się także pracą katechet. i pielęgnacją chorych; 1958 liczyły 16 sióstr; dom macierzysty w Cleveland;

° służebniczki D.S. od Wieczystej Adoracji, Dienaressen van de Heilige Geest van de AJtijdd Urende Aanbidding (-* adoratorki 20);

° siostry D.S., Sisters of the Holy Ghost, zgrom, na prawie diec., zał. 1913 w Donora (stan Pensylwania) przez J.F. Regis Canevina, oparte na ->• Augustyna regule; 1964, licząc 176 członkiń, opiekowały się starcami i chorymi, prowadziły 17 szkół par. i 2 średnie; od 1926 dom macierzysty w West Wiew (Pensylwania);

° siostry misjonarki D.S., Soeurs Missionnaires du Saint--Esprit, zał. 1920 w Jouy-aux-Arches (k. Metzu) przez A. Le Roya CSSp dla pracy mis. ; czasowe zatwierdzenie Stolicy Apost. uzyskały 1929, ostateczne 1943; pracują w Afryce Zach. i Pd., Ameryce Środk. i na Martynice; 1975 liczyły 459 członkiń w 77 domach; dom gen. w Boulogne-Billancourt (pod Paryżem);

° służebnice parafialne D.S., Ancelle Parrochiali dello Spirito Santo, zał. 1923 w Portigliola (Reggio Calabria) przez G. Martelli dla chrzęść, wychowywania młodzieży, pracy par. i opieki nad psychicznie upośledzonymi; 1970 uzyskały zatwierdzenie na prawie diec.; 1972 liczyły 50 profesek w 9 domach; dom gen. w Rzymie;

° córki D.S., Hijas del Espíritu Santo, zał. 1924 w San Luis Potosí (środk. Meksyk) przez F. Rougiera i A.M. Goméz Campos dla kształcenia i wychowywania młodzieży; dekret pochwalny uzyskały 1950; ich szczególnym celem jest budzenie powołań kapł. i zak. wśród ludu; 1975 liczyły 270 sióstr w 11 domach; dom gen. w Meksyku;

° słudzy D.S., Servants of the Holy Paraclete, zgromadzenie kleryckie zał. 1947 przez G.M. Fitzgeralda w Jemez Springs (stan Nowy Meksyk) w celu opiekowania się kapłanami okresowo wycofanymi z aktywnej pracy, którym udzielają rekolekcji; zatwierdzenie na prawie diec. otrzymali 1952 od abpa Santa Fe; w Stanach Zjedn. mają domy w Santa Fe i Albuquerque (Nowy Meksyk), Nevis (Minnesota), Canton (Ohio), Randolph (Vermont), Chicago, a w Anglii w Brownshill, ponadto we Włoszech i Boliwii; 1964 zgromadzenie liczyło ponad 50 pro-fesów; dom główny w Jemez Springs;

° dominikanki D.S. z Pont-Calec-en-Berné (dep. Morbihan), Dominicaines du Saint-Esprit, zał. przez V.A. Berto, początkowo stanowiły grupę III zakonu świeckiego św. Dominika, prowadzącą życie wspólne wg partykularnego statutu; 1949 przełożony gen. dominikanów pozwolił im na noszenie habitu, a 1964 zostały zgromadzeniem zak. ; od 1967 należą do franc, federacji dominikanek św. Katarzyny ze Sieny; zajmują się wychowywaniem młodzieży; 1975 miały 36 profesek w 3 domach; dom główny w Pont-Calec-en-Berné;

° siostry D.S., Sisters of the Divine Spirit, zał. 1953 w Greensburgu (stan Pensylwania) przez L. Lovasika; rozwiązane 1955;

° siostry D.S., Sisters of the Divine Spirit, zgrom, na prawie diec., zał. 1956 w Erie (stan Pensylwania) przez miejscowego bpa J.M. Gannona (1877-1968); nauczają w szkołach par., prowadzą katechezę, opiekują się dziećmi, pracują nad nawróceniem akatolików; 1974 liczyły 73 członkinie; dom macierzysty w Erie.

 

Congrégation des Filles du Saint-Esprit, SaìntBrieuc 1912; Notices sur la Congrégation des Filles du SaintEsprit, P 1931; P. Soavizzi, Elena Guerra, LIK a 1939; C. Masseguin. A l'ombre des palmes. L'oeuvre familiale et missionnaire des soeurs du SaintEsprit, P 1942; Uno sguardo nella Congregazione Missionaria delle Suore dello Spirito Santo, Md 1950; Les Filles du SaintEsprit. Soeurs Blanches de Bretagne, Ly 1951; A. Volpert, Ein Rebenhang im wahren Weinberg. Geschichte der Missionsgesellschaft der Dienerinnen des Heiligen Geistes 18891951, Steyl 1951 ; N. Kowalsky, ECat VIII 11031104; S. Kasbauer, Die aus grosser Drangsal kommen. Kriegschicksale der Steyler Missionschwestern, Steyl 1953; C. Bona, A. Pugliese, ECat XI 404408; V. Cusumano, S. Mattei, ECat XI 15301570; HJ. Koren, The Spiritans, Pi 1958; Willibrord de Paris, Catholicisme IV 1526; A. Volpert, Liebe aus reinen Herzen. Lebensbild der Dienerin Gottes Mutter Maria Stollenwerk, Mitgründerin der Missionsgesellschaft der Dienerinnen des Heiligen Geistes, Wimbern 1958; M.T. Doman, Polish American Sisterhoods and Their Contribution to the Catholic Church In the United States, SPM VI 545553; Das Wirken der Orden und Klöster in Deutschland, Kö 1964, II 282284,500503; CP. Comtois, NCE VII 69; G. Fitzgerald, NCE X 990; M.I. McGann, NCE VII 70; Des origines de la Congrégation des Filles du SaintEsprit, SaintBrieuc 1969; M. d'Alatri, DIP IV 442443; M. Medina González, DIP IV 15; G. Rocca. DIP IV 1516; AnPont.

Podobne prace

Do góry