Ocena brak

DTP - Skład fotograficzny

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Większość urządzeń do fotoskładu przechowuje informacje dotyczące ułożenia dokumentu w pa­mięci komputera. Także tekst, po tym jak zosta­nie zapisany za pomocą klawiatury, zostaje zapa­miętany. Następnie komputer zostaje podłączony do urządzenia fotoskładowego, zwykle wyposa­żonego w laser, które używając informacji prze­chowywanych w pamięci komputera przesyła impulsy świetlne, nanoszące odpowiednie znaki na światłoczułą folię. Błona ta jest następnie wykorzystywana do produkcji kliszy drukarskiej. Wiele laserowych urządzeń do fotoskładu może przenosić zarówno tekst jak i ilustracje.
Istotną różnicą pomiędzy technologią fotoskła­du jaka pojawiła się w latach sześćdziesiątych a dominującym obecnie DTP jest przejście od niezwykle drogich systemów - takich jak Lino­type - do tak zwanych systemów otwartych. „Otwartość" systemu polega na tym, że każdy komputer osobiści - taki jak Apple Macintosh czy PC - z wystarczającą ilością pamięci - może ob­sługiwać oprogramowanie DTP będące dziełem pomniejszych firm. Jako że wszystkie programy DTP stosują standardowy opis strony w języku PostScript, każdy komputer używający jakiego­kolwiek oprogramowania DTP może zostać pod­łączony do dowolnego urządzenia PostScript. Dlatego dokument utworzony na komputerze Macintosh może zostać wydrukowany na wielu rożnego rodzaju urządzeniach przeznaczonych do tego celu.

Podobne prace

Do góry