Ocena brak

DTMF (Dual Tone Multifreąuency Signalling)

Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013

DTMF (Dual Tone Multifreąuency Signalling) - sygnalizacja wielotonowa stosowana w stacjonarnych apa- ratach telefonicznych z klawiaturą przyciskową. Wieloczę- stotliwościowa metoda wybierania i sygnalizacji, w które każdemu numerycznemu przyciskowi odpowiadają jedno- cześnie dwie częstotliwości akustyczne, po jednej z każdej grupy: dolnej (697, 770, 852 i 941 Hz) i górnej (1209 1336, 1477 i 1633 Hz).

Podobne prace

Do góry