Ocena brak

DRZEWO OSKRZELOWE

Autor /Otomar444 Dodano /21.08.2013

Pod względem histologicznej ściany drzewo oskrzelowe dzielimy na:

  • Oskrzela główne

  • Oskrzela płatowe i segmentowe

  • Oskrzeliki

  • Oskrzeliki końcowe

  • Oskrzeliki oddechowe

Oskrzela główne- ściana zbudowana podobnie jak tchawica

Oskrzela- zawierają w swej ścianie szkielet utworzony z płytek chrząstki szklistej. Chrząstki połączone są między sobą tkanką łączną włóknistą i tworzą wspólnie warstwę chrzęstno-wlóknistą. Błona śluzowa jest zbudowana podobnie jak w tchawicy i oskrzelach, z jednym wyjątkiem na granicy blaszki właściwej i błony podśluzowej występuje warstwa mięśniowa (błona Reisessena). Mięsnie kurczą się po pobudzeniu przywspółczulnych włókien nerwu błędnego pod wpływem mediatorów np. histaminy, serotoniny, czy też substancji drażniących we wdychanym powietrzu. Reakcja ta powoduje ponadto rozszerzenie naczyń krwionośnych i wzmożoną produkcję śluzu. W blaszce właściwej oraz błonie podśluzowej oskrzeli występują pojedyncze, niewielkie grudki chłonne.

Oskrzeliki – mają średnicę <1 mm, nie zawierają chrząstki ani gruczołów. Wyróżniamy cztery słabo wyodrębnione warstwy:

1. Nabłonek:

- Stopniowo przechodzi z wielowarstwowego w jednowarstwowy walcowaty, a następnie sześcienny

- Brak komórek kubkowych, pojawiają się komórki oskrzelowe (Clara)-produkują białka o dzianiu przeciwzapalnym oraz niektóre białka typowe dla surfaktantu. Czynność komórek Clara nie jest całkowicie poznana.

2. Blaszka właściwa:

- Cienka, w najmniejszych oskrzelikach zastąpiona przez blaszkę sprężystą utworzoną przez włókna elastyczne.

3. Warstwa mięśniowa:

- Grubsza niż oskrzelach, ale nie jest ciągła, uzyskuje charakter kraty nożycowej przeplatanej tkanką łączną

4. Warstwa wlóknista:

- Bogata w włókna sprężyste, przymocowuje oskrzelik do otoczenia

Oskrzeliki końcowe- jest to ostatni segment drzewa oskrzelowego posiadający jeszcze ciągłą ścianę. Wyścielone nabłonkiem jednowarstwowym sześciennym z nieciągłym brzeżkiem migawkowym, posiadają bardzo liczne komórki oskrzelikowe.

Oskrzeliki oddechowe- stanowią strefę przejścia drzewa oskrzelowego w pęcherzyki płucne. Ściana oskrzelików oddechowych jest nieciągła. Występują miejsca gdzie odcinki zredukowanej ściany poprzedzielane są grupami uwypuklających się na zewnątrz pęcherzyków płucnych. Końcowe odcinki oskrzelików oddechowych przedłużają się w przewody pęcherzykowe. Każdy przewód pęcherzykowy kończy się lejkiem płucnym. Ślepe rozszerzenia przewodów pęcherzykowych (dwa lub trzy) zbudowane wyłącznie z pęcherzyków płucnych nazywa się woreczkami pęcherzykowymi.

Podobne prace

Do góry