Ocena brak

Drugie czytanie projektu ustaw

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Drugie czytanie obejmuje:

a) przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy, wygłaszanego przez posła sprawozdawcę: w sprawozdaniu tym można przedstawiać inne wnioski niż umieszczone w sprawozdaniu komisji

b) przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie poprawek i wniosków poprawki może zgłaszać wnioskodawca oraz grupa co najmniej 15 posłów.

W sytuacji wnioskowania przez komisje o odrzuceniu ustawy, przedstawiane jest sprawozdanie komisji o projekcie ustawy, a następnie przeprowadza się debatę bez prawa zgłaszania wniosków i poprawek. Gdyby Sejm oddalił przedstawiony w sprawozdaniu komisji wniosek o odrzuceniu projektu, to ów projekt kieruje się ponownie do komisji, które go rozpatrywały celem sporządzenia poprawionego sprawozdania. Odesłanie projektu ustawy ponownie do ponownie do komisji następuje także wówczas gdy w toku drugiego czytania zostały zgłoszone poprawki i wnioski. W takiej sytuacji kierując się przeprowadzoną debatą, wnioskami Komisji Ustawodawczej oraz wnioskami mniejszości przygotowują dodatkowe sprawozdanie. Rozpatrzenie przez Sejm poprawionego lub dodatkowego odbywa się po doręczeniu go posłom.

Podobne prace

Do góry