Ocena brak

Drugi i trzeci rok życia rok życia w cyklu życia ludzkiego

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Podobnie jak okres wcześniejszy czyli wiek niemowlęcy, tak i ten – wiek poniemowlęcy – mimo iż zajmuje niewielką część całej drogi życia człowieka, to jednak jego osiągnięcia są różnorodne i znaczące dla jakości rozwoju w okresach późniejszych. Nie sposób nie zauważyć, że rozwój w pierwszym roku życia wraz z przypadającymi na ten okres osiągnięciami ma niekwestionowane znaczenie dla przebiegu rozwoju w kolejnych latach dzieciństwa.

Trudno na przykład wyobrazić sobie pomyślny rozwój w zakresie opanowywania kulturowych form zachowania się i współżycia z innymi ludźmi bez podstawowych przypadających na okres niemowlęcy osiągnięć, takich jak poczucie zaufania do świata i samego siebie czy opanowanie reguły wzajemności. Jednocześnie uderzające jest, że przebieg rozwoju w drugim i trzecim roku życia oraz zdobycze tego okresu wpływają na biegu rozwoju w kolejnych latach życia i stwarzają szanse dotyczące wielu aspektów dojrzałego funkcjonowania człowieka dorosłego w świecie społecznym.

Podobne prace

Do góry