Ocena brak

DROSOPHILA MELANOGASTER

Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013

Muszka owocowa, owad należący do rzędu muchówek. Ten niewielkich rozmiarów owad używany jest powszechnie do badań genetycznych i cytogenetycz-nych z kilku względów. Po pierwsze ze względu na matą liczbę, łatwo obserwowalnych pod mikroskopem, chromosomów (2n = 8). Po drugie szybko się rozmnaża, a jej cykl życiowy składa się z kilku wyraźnie zaznaczonych stadiów (zapłodniona komórka jajowa, trzy stadia larwalne, poczwar-ka oraz dorosły, zdolny do rozmnażania osobnik).

Ponadto posiada ona wiele przeciwstawnych cech, które można łatwo zaobserwować w kolejnych pokoleniach takich, jak na przykład zabarwienie oczu ozy wielkość skrzydeł. Zidentyfikowano u niej wiele różnych typów mutacji rozwojowych, których wpływ na budowę ciała muszki jest wciąż intensywnie badany. Prozaicznym, ale istotnym powodem częstego wykorzystywania muszki owocowej w badaniach naukowych są szybkość, niewielkie koszty i łatwość jej hodowania. Genom muszki owocowej został w całości zsekwencjonowany,

Te same przyczyny, dla których Drosdophila me-lanogaster jest wdzięcznym obiektem badawczym dla biologów molekularnych, czynią z niej latem nieznośnego szkodnika w kuchni.

Podobne prace

Do góry