Ocena brak

Droga limfatyczna

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Ustrój nasz oprócz zabarwionej krwi zawiera również bezbarwną limfę, czyli chłonkę. Krew wychodzi z serca i znowu do serca powraca. Limfa natomiast nie krąży w zamkniętym układzie cew; naczynia limfa tyczne (vasa lymphatića), zwane również naczyniami chł onnymij rozpoczynają się w tkankach ustroju. Płyn tkankowy, który wypełnia wszystkie szczeliny i przestrzenie międzytkankowe organizmu i który pośredniczy w transporcie substancji między krwią a komórkami tkanek, dostaje się znowu częściowo do naczyń włosowatych krwionośnych, częściowo do naczyń włosowatych limfatycznych i przez naczynia limfatyczne odpływa do układu żylnego. Na drodze naczyń limfatycznych leżą węzły limfatyczne albo węzły chłonne (no di lymphatici) występujące w całym ustroju. Twory te regulują ilość składników postaciowych w limfie. Wreszcie wielkie pnie limfatyczne, jak przewód piersiowy (ductus thoracicus) czy przewód limfa tyczny prawy (ductus lymphaticus dexter), odprowadzają limfę do wielkich żył u podstawy szyi . Opisując układ trawienny wspominaliśmy, że jego limfa transportuje do krwi tłuszcze pobrane przez przewód pokarmowy; tym samym i ten ważny składnik odżywczy wraz z innymi jest równomiernie rozprowadzany przez serce po całym ustroju. Stosunek między krążeniem krwi a drogą limfatyczną ilustruje poniższy schemat (wzorowany na Brausie):Serce tłoczy całą swą zawartość do krążenia wielkiego i małego. Narządy regulują ilość krwi, którą przyjmują w zależności od swej potrzeby. W stanie zapalnym ukrwicnie narządu jest większe; dlatego też narząd taki jest bardziej zaczerwieniony, cieplejszy, grubszy od tegoż narządu w stanie normalnym. lo regulowanie ilości krwi wykonuje sieć włosowata, podczas kiedy wszystkie pozostałe drogi, tętnice, żyły, pnie limfatyczne są tylko drogami przewodzącymi. Zadanie ich polega na transportowaniu swej zawartości do właściwego miejsca.

Podobne prace

Do góry