Ocena brak

Droga do prawdy w świetle koncepcji idealistycznej, esencjalistycznej i fenomenalistycznej

Autor /Mirek Dodano /15.06.2011

Idealistyczna – (Platon)droga do prawdy to droga prowadzona w sposób odmienny.

Platon odrzuca doświadczenie, empirię. Alegoria jaskini - Rzeczy są tylko kiepskim odbiciem czegoś co jest prawdziwe. Prawda to świat idei. Wg Platona droga do poznania krowy to nie podróż na pastwisko, należy skontaktować się ze światem idei. Jak dotrzeć do idei skoro niemożna ich zobaczyć? Istnieją idee wrodzone, jak uruchomimy rozum przypomnimy sobie idee, które są u nas w głowie. Postawienie na rozum, bo zmysły nie są doskonałe.

Esencjalistyczna – Przezwyciężenie. Do prawdy dochodzi się nie wyłącznie przez idee i rozum czy zjawiska i zmysły, a poprzez jedno i drugie. Do prawdy docieramy, gdy odwołujemy się do obu sfer. Potrzebne są i zmysły i rozum. ZJAWISKA + ISTOTAZjawisko istotne, a istota się jawi” (Hegel) . Wg tej koncepcji rzeczywistość jest wielopoziomowa.

Fenomenalistyczna – Zmysły. (Hume) Droga do prawdy prowadzi poprzez zmysły. Dla fenomenalisty istnieją tylko zjawiska (nie ma idei). Pozostaje badanie zjawisk do których mamy dostęp dzięki zmysłom. Droga czysto empiryczna.

Podstawową drogą do poznania świata wg fenomenalisty to: obserwacja świata, który składa się tylko ze zjawisk empirycznych, które możemy poznać zmysłami drogą indukcji; żeby poznać świat należy poznać każdy jego element, a to nie jest w ogóle możliwe i osiągalne. Koncepcja jest pesymistyczna.

Do góry