Ocena brak

Drgawki u noworodka

Autor /milka Dodano /27.01.2014

Są swoistą i najbardziej znamienną oznaką choroby neurologicznej noworodka. Mogą one być wyrazem pierwotnej choroby o.u.n. lub zaburzeń metabolicznych, 'typowe napady toniczno-kloniezne występują u noworodków rzadko, co wynika z niedojrzałości o.u.n. Drgawki występują pod wieloma postaciami, jako:

napady kloniczne: ogniskowe lub wieloogniskowe; rytmiczne wolne ruchy drgające, najczęściej w przebiegu zaburzeń metabolicznych, rzadziej urazów lub krwawienia podpajęczynówkowego; rokowanie jest dobre;

-    napady tonicznc: ogniskowe lub uogólnione; wyprost i wzrost napięcia kończyn i tułowia, często skojarzone ze zwrotem gałek ocznych, może im towarzyszyć bezdech; typowe dla wcześniaków z ciężką eneefalopalią lub krwawieniem śródczaszkowym; rokowanie jest zle;

-    napady mioklonicznc: synchroniczne ruchy kończyn górnych, rzadziej dolnych, pojedyncze lub powtarzające się; najczęściej w przebiegu rozlanych schorzeń o.u.n.; rokowanie jest złe;

napady subtelne (amorficzne): postać najczęstsza, często niedostrzegalne w badaniu klinicznym: powtarzające się ruchy gałek ocznych, drżenia powiek, mruganie, automatyczne ruchy ust (cmokanie, mlaskanie), ziewanie, bezdechy, ruchy kończyn („pedałowanie”, „wiosłowanie”); zapis EEG może być prawidłowy; często nie reagują na leczenie przeeiwdrgawkowe.

Drżenia a napady drgawek

Drżenia często występują bez żadnej uchwytnej przyczyny, zwłaszcza u noworodków urodzonych przedwcześnie, a także u noworodków matek chorych na cukrzycę i otrzymujących leki tokolityczne. Drżeniom nie towarzyszą nieprawidłowe ruchy gałek ocznych ani automatyzmy w obrębie jamy ustnej. Zapis EEG jest prawidłowy. Drżenia kończyn można przerwać pasywnym ich zgięciem lub łagodnym wyprostowaniem.

Przyczyny drgawek noworodkowych:

-    encefalopatia niedotłenieniowo-niedokrwienna, krwawienie śródczaszkowe, zawały mózgu,

-    zaburzenia metaboliczne: hipoglikemia, hipokalcemia, hipomagnezemia, hipo-natremia i hipernatremia,

-    zakażenia: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropień mózgu, posocznica; zakażenia wewnątrzmaciczne: różyczka, toksoplazmoza, cylomegalia, kila, zakażenie wirusem Herpes i Coxsackie,

-    wady strukturalne: wodogłowie, maloglowie, stwardnienie guzowate i inne fa-komatozy, zaburzenia migracji komórek nerwowych czasem z towarzyszącymi cechami dysmorlii,

napady drgawkowe zależne od pirydoksyny (witaminy B(1),

zaburzenia przemiany materii: zaburzenia przemiany aminokwasów, hipergliey-

nemia niekelolyezna, kwasice organiczne, zaburzenia cyklu mocznikowego

z hiperamonemią, nietolerancja fruktozy,

poliglobułia,

-    choroby spichrzeniowe, peroksysomalne,

leki: l) zespoły abstynencyjne po odstawieniu opioidów, alkoholu, leków prze-ciwdrgawkowyeh przyjmowanych w ciąży; 2) toksyczny wpływ aminofiliny, leków znieczulających miejscowo,

-    rodzinne drgawki noworodków.

Rozpoznanie

wywiad: niedotlenienie okołoporodowe, zakażenie wewnątrzmaciczne, leki przyjmowane przez matkę w ciąży, dodatni wywiad rodzinny, badanie kliniczne, neurologiczne, badanie dna oka, ciemiączka, zapach, glikemia, jonogram, stężenie mocznika, gazometria (kwasica metaboliczna, luka anionowa),

morfologia z rozmazem, CRP, ew, posiew krwi, badania serologiczne lub PGR,

-    USG przezciemiączkowe, ew. TK lub MR,

badanie ogólne i posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,

-    EEG,

badanie moczu na obecność substancji redukujących, kwasów organicznych,

-    stężenie aminokwasów w surowicy i w moczu, mleczany, amoniak, ciała ketonowe w surowicy.

Leczenie:

-    zapewnienie prawidłowej wymiany gazowej, rzutu serca, ciśnienia tętniczego krwi, równowagi kwasowo-zasadowej.

leczenie przyczynowe zaburzeń elektrolitowych, metabolicznych, zakażeń, po-ligiobulii,

leki przeciwdrgawkowe: pierwszego rzutu - fenobarbital. 15-20 mg/kg m.c. dożylnie, ew. po 60 min 10 mg/kg m.c.; stężenie terapeutyczne 15-40 |ig/ml, dawka podtrzymująca 3-5 mg/kg m.c. na dobę w 2 dawkach; drugiego rzutu - feny-toina 15-25 mg/kg m.c. dożylnie, z .szybkością I mg/kg m.c./min; stężenie terapeutyczne 10-20 |.tg/ml; dawka podtrzymująca 3-8 mg/kg m.c. na dobę w 2-3 dawkach,

w drgawkach opornych na leczenie można zastosować pirydoksynę w dawce 20 mg/kg m.c.; przy drgawkach zależnych od witaminy B(l obserwuje się natychmiastowy efekt kliniczny i normalizację zapisu EEG.

 

Podobne prace

Do góry