Ocena brak

DREZNO - naloty 1945 r.

Autor /kolo Dodano /23.02.2011

Decyzję o przeprowadzeniu nalo­tów na zabytkowe miasto niemieckie Drezno brytyjskie Dowództwo Lot­nictwa Bombowego (Bomber Com­mand) podjęło w styczniu 1945 r. Miasto nie miało znaczenia militar­nego (przez całą wojnę było tylko raz atakowane z powietrza, w paź­dzierniku 1944 r. przez niewielkie zgrupowanie samolotów z amery­kańskiej 8 armii lotniczej), a w do­datku było zapełnione uchodźcami. W nocy z 13 na 14 lutego 1945 r. w pierwszej fali nadleciały nad miasto z różnych kierunków 244 samoloty bombowe ^Lancaster i do godz. 22.21 zrzucały na oznaczone cele bomby o wadze 1800 i 3600 kg. O godz. 1.30 nadleciała druga fala 529 bombowców Lancaster, których luki bombowe wypełnione były w 75% ładunkami zapalającymi.

Pi­loci z odległości 350 km widzieli łu­nę pożarów wznieconych przez bomby pierwszych samolotów. Tej nocy 773 bombowce RAF zrzuciły na centrum miasta 650 tys. bomb za­palających i burzących o łącznej wadze 2659 ton. Niemiecka obrona przeciwlotnicza była słaba i strąciła tylko 6 brytyjskich samolotów bombowych. W ciągu dnia, 14 lute­go atak ponowiło 311 bombowców *B-17 z amerykańskiej 8 armii lotni­czej (8 Air Force). Ostatni nalot przeprowadziło 15 lutego 1100 bom­bowców amerykańskich.

Straty wśród ludności nie są możliwe do ustalenia ze względu na dużą liczbę nie zameldowanych uchodźców. Po­licja podawała, że zginęło 18 375 osób, 2212 odniosło ciężkie rany, a 13 719 - lekkie. Ocenia się jednak, że w czasie bombardowań zginęło lub odniosło ciężkie rany ok. 35 tys. ludzi. Zniszczono 27 tys. domów mieszkalnych i 7 tys. budynków pu­blicznych. 28 marca 1945 r. premier Churchill napisał: „Wydaje mi się,że nadszedł moment, kiedy trzeba przemyśleć sprawę terrorystycz­nego bombardowania niemieckich miast w innym kontekście. W prze­ciwnym wypadku przejmiemy kon­trolę nad całkowicie zrujnowanymkrajem".

Podobne prace

Do góry