Ocena brak

Drenaż oskrzeli

Autor /olega Dodano /03.01.2013

drenaż oskrzeli; postępowanie ma­jące na celu usunięcie zalegającej wy­dzieliny z oskrzeli. Polega na wy­konaniu w odpowiedniej kolejności następujących działań: 1) podanie bronchodilatatora, 2) upłynnienie wy­dzieliny oskrzeli przez podanie aeroso­lu wodnego z dodatkiem mukolityku w postaci inhalacji po uprzednim nawod­nieniu chorego, 3) odpowiednie ułoże­nie chorego tak, aby oskrzela, które mają być drenowane, znajdowały się w pozycji możliwie jak najbardziej pio­nowej w stosunku do okolicy roz­widlenia tchawicy. Pod wpływem działania siły ciężkości wydzielina bę­dzie spływać do oskrzeli głównych i tchawicy i będzie mogła być od­krztuszona. Prawidłowe ułożenie do drenażu wymaga znajomości przebiegu oskrzeli segmentowych i płatowych w płucach. W zależności od lokalizacji zmian stosuje się różne ułożenia, 4) zastosowanie w pozycji drenażowej pogłębionego oddychania, ćwiczeń kaszlowych i innych, oklepywania i wstrząsania klatki piersiowej. Chory powinien przebywać w pozycji drena­żowej co najmniej 30 min. W razie potrzeby zabieg powtarza się kilka razy dziennie. Pozycje drenażowe sto: suje się także w celu usunięcia innej płynnej treści z oskrzeli (krew, środki użyte do bronchografii itp.).

Podobne prace

Do góry