Ocena brak

Dowody na istnienie Boga w ujęciu Tomasza z Akwinu

Autor /Olaf Dodano /06.07.2011

Dla Tomasza z Akwinu tylko Bóg jest czystą formą i samoistnym, koniecznym,

od niczego niezależnym aktem. Św. Tomasz z Akwinu podkreślał, że dla Boga, który dysponuje wszechwiedzą, nic nie jest przypadkowe, również zdarzenia przyszłe.

Tomasz z Akwinu odrzucił dowód Św. Anzelma na istnienie Boga i przedstawił pięć własnych dowodów, wychodzących od rzeczywistości zmysłowej. Z całego ruchu świata wywodził istnienie nieruchomego Pierwszego Poruszyciela:

  • z niesamoistności świata- istnienie jako przyczyny sprawczej;

  • z przypadkowości świata- istnienie bytu koniecznego (Dowód ten głosił, że skończony łańcuch bytów przypadkowych, które są racją swojego istnienia, zakłada istnienie bytu koniecznego, który sam dla siebie jest racją. Takim zaś jedynie bytem może być Bóg.);

  • z różnego stopnia doskonałości bytów- istnienie bytu absolutnego;

  • z różnego stopnia doskonałości bytów- istnienie istoty najdoskonalszej;

  • z powszechnej w świecie celowości- istnienie bytu, który jest jego zarządcą i celem najwyższym.

Bóg, który nadaje sens i celowość świata, jest najwyższym Dobrem i ukierunkowuje działania w zharmonizowanej naturze.

Podobne prace

Do góry