Ocena brak

Dowody i postępowanie wyjaśniające - Klasyfikacja środków dowodowych

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Ze względu na kryterium zetknięcia się organu orzekającego z faktem będącym przedmiotem dowodu:

- Bezpośrednie- organ orzekający może bezpośrednio spostrzegać i stwierdzać prawdziwość określonego faktu (oględziny);

- Pośrednie- organ stwierdza pośrednio istnienie określonego faktu na podstawie spostrzegania innego faktu (zeznania świadków).

Ze względu na kryterium rodzaju źródła informacji:

- Rzeczowe- źródłem informacji są cechy danej rzeczy lub zachowane na niej ślady zdarzeń, a organ zaznajamia się z nimi przez oględziny.

- Osobowe- źródłami informacji są osoby (zeznania świadków).

- Mieszane (tj. osobowo-rzeczowe: dokumenty i opinie biegłych)

Ze względu na formę przekazania informacji organowi:

- Ustne;

- Pisemne

Ze względu na kryterium dopuszczalności przeprowadzenia danego środka dowodowego:

- Podstawowe- przeprowadzenie nie ma określonych przesłanek (dokumenty, zeznania świadków).

- Posiłkowe- ich dopuszczalność jest możliwa po spełnieniu określonych przesłanek (przesłuchanie stron).

Ze względu na kryterium regulacji prawnej środków dowodowych:

- Uregulowane w kpa- dokumenty, zeznania świadków, oględziny, przesłuchanie stron, opinie biegłych.

- Nieuregulowane w kpa (środki dowodowe nienazwane)- nowe środki dowodowe powstające w wyniku rozwoju nauki i techniki.

Do góry