Ocena brak

Dostosowanie sektora rolno – żywnościowego Polski do wymogów UE. Problemy i dylematy

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Problemy:

- potrzebne są ogromne nakłady na zwiększenie efektywności rolnictwa polskiego,

- należy udzielać rolnikom korzystnych kredytów inwestycyjnych,

- należy przeprowadzić pionową (między rolnikiem a przetwórcą) oraz poziomą (między rolnikami) integrację.

Dylematy:

  • Czy uda nam się ochronić rodzimą produkcję przed wyparciem jej przez żywność unijną?

  • Na ile prowadzić politykę ukrytego bezrobocia, a na ile tworzyć nowe miejsca pracy i odciążać gospodarstwa rolne?

  • Czy zmniejszyć liczbę gospodarstw do 200 tys. (jak chce UE) czy do 700 tys. (na ile nas stać naprawdę)?

  • Jak ochronić ziemię przed wykupem przez cudzoziemców?

Do góry