Ocena brak

Dostosowanie i zróżnicowanie cen

Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011

 

Firmy nie ustalają pojedynczej ceny, lecz całą ich strukturę odzwierciedlają zmiany geograficzne w kosztach, wymogi danego segmentu rynkowego, czas dokonywania zakupu, wysokość zamówień i inne czynniki. Jako rezultat stosowania zniżek, upustów i akcji promocyjnych firma rzadko uzyskuje ten sam zysk jednostkowy na sprzedaży wszystkich produktów. Teraz chciałbym przedstawić kilka strategii adaptacji cen: zróżnicowanie geograficzne cen, rabaty i upusty promocyjne.

Zróżnicowanie geograficzne cen polega na tym, że firma decyduje o poziomie swoich cen uwzględniając różnice między regionami i krajami. Wiele firm musi zmienić swoje dotychczasowe stanowisko odnośnie barteru i tranzakcji wymiennych, jeśli chce utrzymać kontakty z pewnymi odbiorcami.

Rabaty – to obniżenie ceny dla nabywców szybko regulujących należności. Rozróżniamy następujące rodzaje rabatów:

  1. rabat ilościowy – to obniżka cen dla nabywców kupujących większe ilości. Stosowanie rabatu ilościowego wpływa zarówno na obniżenie kosztów ponoszonych przez sprzedawcę jak i na przyzwyczajenie nabywcy do dokonania zakupów u określonego sprzedawcy.

  2. rabat funkcjonalny oferowany jest przez producenta dla przedstawicieli kanału dystrybucji, jeśli wykonują oni pewne funkcje takie jak: sprzedaż, magazynowanie i prowadzenie dokumentacji. Producenci mogą oferować różne rabaty funkcjonalne różnym kanałom dystrybucji z powodu różnej wykonywanej przez nich funkcji.

  3. rabat sezonowy: to obniżka ceny poza sezonem. Pozwalają one producentowi utrzymać równiejszą produkcję na przestrzeni roku i są stosowane z reguły przy sprzedaży tych produktów, które wykazują sezonowe wahania sprzedaży.

  4. rabat przestrzenny: polega na sprzedawaniu produktów po niższych cenach w określonych regionach. Jego stosowanie jest z reguły związane z różnicami w dochodach konsumenta lub chęcią sprzedaży produktu na nowym rynku.

Upusty promocyjne – to obniżki cen, zachęcające dystrybutorów do udziału w akcji reklamowej lub innych inicjatywach zwiększających sprzedaż.

 

 

Podobne prace

Do góry