Ocena brak

Dostęp do żyły

Autor /reva Dodano /24.06.2014

Uzyskanie dostępu do żyły jest konieczne do podawania leków i płynów. W warunkach resuscytacji alternatywną drogą podania leków może być podaż dotchawicza (po zaintubowaniu) lub podaż do jamy szpikowej. Wszystkie próby kaniulacji powinny odbywać się ze starannym zachowaniem zasad aseptyki: w jałowych rękawiczkach, z użyciem sprzętu jednorazowego użytku, po odkażeniu skóry. Po uzyskaniu dostępu do żyły należy upewnić się, czy krew daje się zaaspirować (w przypadku cienkich żył, oligowolemii, pacjenta we wstrząsie, odwodnionego lub noworodka - aspiracja może być nieskuteczna), czy podany bolus soli fizjologicznej nie ulega wynaczynieniu (objaw przebicia żyły), oraz czy okolica wkłucia nie blednie (objaw kaniulacji tętnicy). Po starannym umocowaniu wkłucia, dołącza się krótki przedłużacz z kranikiem (7,5 lub 10 cm).

Podobne prace

Do góry