Ocena brak

Dostęp do trzustki

Autor /abibigail Dodano /10.01.2012

Ponieważ trzustka położona jest w tylnej ścianie torby sieciowej dostęp do niej od przodu — czy to drogą zabiegu operacyjnego, czy też przy preparowaniu — prowadzi przez jamę torby sieciowej. Przy pociąganiu żołądka ku dołowi lub przy niskim położeniu tego narządu widoczny jest nie tylko guz sieciowy trzustki, lecz również część powierzchni przedniej trzonu; trzon trzustki jest więc dostępny po rozszczepieniu sieci mniejszej. Najbardziej jednak odsłaniamy trzustkę przecinając więzadło żołądkowo-okrężnicze poniżej krzywizny żołądka większej i unosząc żołądek ku górze; widoczna jest wtenczas cała powierzchnia przednia trzustki od wklęsłości pętli dwunastnicy aż do wnęki śledziony. Trzecia droga prowadzi od dołu przez krezkę okrężnicy poprzecznej po jej przecięciu i odchyleniu żołądka i okrężnicy poprzecznej ku

górze. Droga ta jednak jest niewskazana ze względu na to, że zespolenia między gałązkami tętnicy okrężniczej środkowej (z t. krezkowej górnej) i tętnicy okrężniczej lewej (z t. krezkowej dolnej), które zaopatrują okrężnicę poprzeczną, nie zapewniają wystarczającego dopływu krwi po przecięciu naczyń położonych w krezce okrężnicy poprzecznej i nie mogą zapobiec martwicy okrężnicy poprzecznej. Dostęp do trzustki od strony tylnej przez ty lną ścianę brzucha bez otwierania jamy otrzewnej napotyka duże trudności już choćby ze względu na grubość ściany i na wielkie naczynia i nerwy położone do przodu od kręgosłupa. Możliwy jest dostęp do głowy trzustki od tyłu w taki sposób, że oddziela się dwunastnicę od jej podłoża ze strony prawej bez uszkodzenia tkanki trzustki i większych naczyń

Podobne prace

Do góry