Ocena brak

DOSKONALENIE I SZKOLENIE KADR

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Niezależnie od sprawności systemu selekcji większość pracowników wymaga dodatkowego szkolenia. Programy szkolenia zmierzają do utrzymania lub podwyższenia wydajności pracy na obecnie zajmowanym stanowisku, a programy doskonalenia dążą do rozwijania umiejętności potrzebnych do przyszłych zadań.

Przystępując do szkolenia opracowuje się tzw. plan szkolenia obejmujący: ocenę potrzeb szkoleniowych, cel szkolenia, program szkolenia, realizację szkolenia, ocenę szkolenia i modyfikację programu szkolenia na podstawie jego oceny.

 

 

METODY SZKOLENIA I DOSKONALENIA KADR

 

 

 

 1. Zadana lektura-specjalne lektury dla celów szkoleniowych

 2. Szkolenie przez modelowanie zachowań-wykorzystuje się nagrany na taśmie wideo model pokazujący poprawne zachowanie i następnie odgrywanie ról przez szkolonych i omawianie poprawnego zachowania

 3. Symulacje działalności gospodarczej-są to symulacje na papierze oraz komputerowe “gry gospodarcze” przeznaczone do nauki umiejętności kierowniczych

 4. Omawianie przypadków-to dyskusja w małych grupach rzeczywistych lub fikcyjnych przypadków lub zajść

 5. Konferencja-dyskusja wybranych tematów w małej grupie, prowadzona przez szkoleniowca

 6. Wywiad-ustne przedstawienie materiału przez szkolącego, z ograniczonym udziałem słuchaczy lub bez ich udziału

 7. Szkolenie na stanowisku pracy-doraźne i luźne prowadzenie szkolenia przez bardziej doświadczonych pracowników, staranne wyjaśnienia, pokazy i praktyka nadzorowana przez kwalifikowanego szkoleniowca

 8. Programowany instruktaż- metoda, w której sam szkolony reguluje tempo przyswajania materiału z wykorzystaniem tekstu lub komputera

 9. Odgrywanie ról /inscenizacja/- szkoleni odgrywają rolę np. szefa oceniającego wyniki w celu zdobycia doświadczenia w stosunkach międzyludzkich

 10. Trening wrażliwości-jest to intensywne ćwiczenie w małej grupie gdzie poszczególni uczestnicy oceniają się wzajemnie i wypróbowują nowe zachowania

 11. Trening “w przedsionku”- nadzorowane ćwiczenie w czynnościach manualnych w wyodrębnionym obszarze roboczym, gdzie główny nacisk spoczywa na bezpieczeństwie, nauce, a nie na wydajności

 12. Intreraktywne wideo-nowa technika wykorzystująca komputery i wideo

Czyli jak widać są różne metody szkoleń pracowniczych .Ogólnie mówi się o szkoleniu na stanowisku pracy-polegające na przenoszeniu pracownika kolejno na różne stanowiska pracy aby nauczył się nowych umiejętności. Inny sposób szkolenia to staż /aplikacja/ gdzie szkolenie zawodowe łączy się z odpowiednią nauką w salach wykładowych .System czeladniczy to następny system szkolenia gdzie pracownik uczy się pod kierunkiem doświadczonego współpracownika .Innym rodzajem szkolenia jest szkolenie z oderwaniem od pracy, odbywa się poza miejscem pracy i dąży się w nim do symulowania rzeczywistych warunków pracy. Program ten obejmuje też szkolenie w hali produkcyjnej gdzie pracownicy korzystają z prawdziwego sprzętu i uczą się w warunkach zbliżonych do ich warunków pracy. Natomiast w szkoleniu behawioralnym stosuje się takie metody jak ćwiczenia symulacyjne ,gry przemysłowe i opisy sytuacyjne, tak aby pracownik za pomocą inscenizacji mógł się nauczyć zachowań właściwych w danej pracy. Szkolenie z oderwaniem od pracy może się też odbywać w sali wykładowej /seminaria, wykłady, filmy instruktażowe/ albo może wiązać się z nauczaniem wspomaganym

Podobne prace

Do góry